eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5419

NGC 5419
Voorwerp NGC 5419 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5419 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Centauri
Type: E2 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 4.10'x3.3'
omvang: V=10.8m; B=11.9m
De helderheid van het oppervlak: 13.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h3m38.7s; Dec= -33°58'42"
roodverschuiving (z): 0.013763
De afstand van de zon tot NGC 5419: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 58.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 5419 : PGC 50100, ESO 384-39, MCG -6-31-19

Objecten in de buurt: NGC 5417, NGC 5418, NGC 5420, NGC 5421B

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.