eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 544

NGC 544
Objekt NGC 544 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 544 - galaxie v súhvezdí Sochár
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x1.1'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h25m11.8s; Dec= -38°5'40"
RedShift (z): 0.019810
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 544: na základe množstva červeného posunu (z) - 83.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 544 : PGC 5253, ESO 296-24, MCG -6-4-28, AM 0122-381

Blízke objekty: NGC 542, NGC 543, NGC 545, NGC 546

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.