eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5447

NGC 5447
Objekt NGC 5447 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 5447 - H2-oblasti nebo části galaxie v souhvězdí Ursae Majoris
Typ: GxyP -
Úhlové rozměry: 1.00'
velikosti: V=13.5m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 14h2m29s; Dec= 54°16'21"
Jiné názvy objektu NGC 5447 : NGC 5450, part of M 101

Nedaleko objekty: NGC 5445, NGC 5446, NGC 5448, NGC 5449

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.