eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5452

NGC 5452
Objekt NGC 5452 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5452 - galax i stjärnbild Ursae Minoris
Typ: SBcd - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.00'x1.5'
magnitud: V=13.3m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 14.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h54m24.3s; Dec= 78°13'14"
rödförskjutning (z): 0.006891
Avståndet från solen till NGC 5452: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 29.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5452 : PGC 49426, UGC 8867, MCG 13-10-14, CGCG 353-28

Närliggande objekt: NGC 5450, NGC 5451, NGC 5453, NGC 5454

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.