eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5462

NGC 5462
Voorwerp NGC 5462 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5462 - H2-wolken en delen van sterrenstelsels in het sterrenbeeld Ursae Majoris
Type: GxyP -
De hoekige afmetingen: 1.00'
omvang: V=13.5m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h3m53s; Dec= 54°22'2"
Andere namen van het object NGC 5462 : part of M 101

Objecten in de buurt: NGC 5460, NGC 5461, NGC 5463B, NGC 5463A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.