eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5478

NGC 5478
Objekt NGC 5478 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5478 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x0.8'
veľkosť: V=13.6m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h8m8.5s; Dec= -1°42'8"
RedShift (z): 0.025147
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5478: na základe množstva červeného posunu (z) - 106.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5478 : PGC 50430, UGC 9034, MCG 0-36-19, CGCG 18-55, UM 636, IRAS 14055-0127

Blízke objekty: NGC 5476, NGC 5477, NGC 5479, NGC 5480

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.