eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 551

NGC 551
Objekt NGC 551 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 551 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.80'x0.8'
veľkosť: V=12.7m; B=13.5m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h27m40.6s; Dec= 37°10'59"
RedShift (z): 0.017332
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 551: na základe množstva červeného posunu (z) - 73.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 551 : PGC 5450, UGC 1034, MCG 6-4-27, CGCG 521-30, IRAS 01247+3655

Blízke objekty: NGC 549, NGC 550, NGC 552, NGC 553

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.