eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5511

NGC 5511
Voorwerp NGC 5511 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5511 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Bootis
Type: S? -
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.2'
omvang: V=14.5m; B=15.4m
De helderheid van het oppervlak: 11.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h13m5.4s; Dec= 8°37'56"
roodverschuiving (z): 0.024401
De afstand van de zon tot NGC 5511: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 103.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 5511 : PGC 50771, NGC 5511B, MCG 2-36-50, CGCG 74-141, VV 299, 8ZW 381

Objecten in de buurt: NGC 5510, NGC 5511A, NGC 5511B, NGC 5512

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.