eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5559

NGC 5559
Objekt NGC 5559 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5559 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x0.4'
veľkosť: V=14.0m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h19m12.5s; Dec= 24°47'56"
RedShift (z): 0.017232
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5559: na základe množstva červeného posunu (z) - 72.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5559 : PGC 51155, UGC 9166, MCG 4-34-17, CGCG 133-32, IRAS 14169+2501

Blízke objekty: NGC 5557, NGC 5558, NGC 5560, NGC 5561

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.