eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5585

NGC 5585
Objekt NGC 5585 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5585 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 5.80'x3.6'
veľkosť: V=10.7m; B=11.2m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h19m47.7s; Dec= 56°43'44"
RedShift (z): 0.000977
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5585: na základe množstva červeného posunu (z) - 4.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5585 : PGC 51210, UGC 9179, MCG 10-20-94, CGCG 295-45, IRAS 14182+5657, KARA 624, KUG 1418+569

Blízke objekty: NGC 5583, NGC 5584, NGC 5586, NGC 5587

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.