eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5586

NGC 5586
Voorwerp NGC 5586 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5586 - door Henry Dreyer zei coördinaten, het object werd niet opnieuw gevonden;
in het sterrenbeeld Bootis
Type: NF -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h22m7.6s; Dec= 13°11'4"

Objecten in de buurt: NGC 5584, NGC 5585, NGC 5587, NGC 5588

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.