eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5599

NGC 5599
Objekt NGC 5599 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5599 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.5'
magnitud: V=13.8m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h23m50.6s; Dec= 6°34'32"
rödförskjutning (z): 0.024087
Avståndet från solen till NGC 5599: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 101.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5599 : PGC 51423, UGC 9218, MCG 1-37-10, CGCG 47-30, IRAS 14213+0647

Närliggande objekt: NGC 5597, NGC 5598, NGC 5600, NGC 5601

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.