eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5600

NGC 5600
Objekt NGC 5600 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5600 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x1.4'
veľkosť: V=12.1m; B=12.7m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h23m49.3s; Dec= 14°38'19"
RedShift (z): 0.007735
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5600: na základe množstva červeného posunu (z) - 32.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5600 : PGC 51422, UGC 9220, MCG 3-37-13, CGCG 104-15, IRAS 14214+1451, ARAK 449, 8ZW 410, KUG 1421+148

Blízke objekty: NGC 5598, NGC 5599, NGC 5601, NGC 5602

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.