eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5615

NGC 5615
Voorwerp NGC 5615 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5615 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Bootis
Type: S? -
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.4'
omvang: V=14.7m; B=15.5m
De helderheid van het oppervlak: 12.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h24m6.4s; Dec= 34°51'55"
roodverschuiving (z): 0.013151
De afstand van de zon tot NGC 5615: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 55.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 5615 : PGC 51435, MCG 6-32-23, VV 77, Arp 178

Objecten in de buurt: NGC 5613, NGC 5614, NGC 5616, NGC 5617

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.