eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5644

NGC 5644
Objekt NGC 5644 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5644 - galax i stjärnbild Bootis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.4'
magnitud: V=12.5m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h30m25.5s; Dec= 11°55'41"
rödförskjutning (z): 0.025588
Avståndet från solen till NGC 5644: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 108.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5644 : PGC 51834, UGC 9321, MCG 2-37-16, CGCG 75-57

Närliggande objekt: NGC 5642, NGC 5643, NGC 5645, NGC 5646

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.