eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5648

NGC 5648
Objekt NGC 5648 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5648 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.10'x0.8'
veľkosť: V=13.3m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h30m32.5s; Dec= 14°1'24"
RedShift (z): 0.017199
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5648: na základe množstva červeného posunu (z) - 72.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5648 : PGC 51840, NGC 5649, UGC 9330, MCG 2-37-19, IRAS 14281+1414, CGCG 75-59, KUG 1428+142

Blízke objekty: NGC 5646, NGC 5647, NGC 5649, NGC 5650

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.