eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5652

NGC 5652
Objekt NGC 5652 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5652 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x1.4'
veľkosť: V=12.5m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h31m0.9s; Dec= 5°58'42"
RedShift (z): 0.025004
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5652: na základe množstva červeného posunu (z) - 105.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5652 : PGC 51865, NGC 5650, UGC 9334, MCG 1-37-20, IRAS 14285+0611, 8ZW 427, CGCG 47-72

Blízke objekty: NGC 5650, NGC 5651, NGC 5653, NGC 5654

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.