eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5655

NGC 5655
Objekt NGC 5655 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5655 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.9'
veľkosť: V=13.2m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h30m51s; Dec= 13°58'9"
RedShift (z): 0.017375
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5655: na základe množstva červeného posunu (z) - 73.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5655 : PGC 51857, UGC 9333, MCG 2-37-20, CGCG 75-60, KUG 1428+141, IRAS 14284+1411

Blízke objekty: NGC 5653, NGC 5654, NGC 5656, NGC 5657

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.