eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5683

NGC 5683
Objekt NGC 5683 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5683 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.40'x0.3'
veľkosť: V=14.8m; B=15.7m
Jas povrchu: 14.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h34m52.4s; Dec= 48°39'45"
RedShift (z): 0.036222
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5683: na základe množstva červeného posunu (z) - 153.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5683 : PGC 52114, MCG 8-27-3, MK 474, CGCG 248-9, KUG 1433+488, NPM1G +48.0275

Blízke objekty: NGC 5681, NGC 5682, NGC 5684, NGC 5685

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.