eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5686

NGC 5686
Objekt NGC 5686 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5686 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.6'
veľkosť: V=14.4m; B=15.3m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h36m2.5s; Dec= 36°30'13"
RedShift (z): 0.013873
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5686: na základe množstva červeného posunu (z) - 58.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5686 : PGC 52189, MCG 6-32-75, CGCG 192-48, NPM1G +36.0345

Blízke objekty: NGC 5684, NGC 5685, NGC 5687, NGC 5688

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.