eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5813

NGC 5813
objekt NGC 5813 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5813 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: E1 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 4.00'x2.8'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.5m; B=11.5m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 15t1m11.1s; Dec= 1°42'7"
Rødforskyvning (z): 0.006578
Avstand fra solen til NGC 5813: basert på redshiftverdien (z) - 27.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5813 : PGC 53643, UGC 9655, MCG 0-38-16, CGCG 20-45

Naboobjekter: NGC 5811, NGC 5812, NGC 5814, NGC 5815

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.