eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5837

NGC 5837
Objekt NGC 5837 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5837 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.00'x0.6'
veľkosť: V=14.0m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h4m40.6s; Dec= 12°38'2"
RedShift (z): 0.028723
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5837: na základe množstva červeného posunu (z) - 121.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5837 : PGC 53817, UGC 9686, MCG 2-38-36, CGCG 76-144, IRAS 15022+1249

Blízke objekty: NGC 5835, NGC 5836, NGC 5838, NGC 5839

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.