eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5895

NGC 5895
Objekt NGC 5895 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5895 - galax i stjärnbild Bootis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.2'
magnitud: V=14.2m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 12.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 15h13m50.1s; Dec= 42°0'28"
rödförskjutning (z): 0.017856
Avståndet från solen till NGC 5895: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 75.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5895 : PGC 54366, MCG 7-31-43, CGCG 221-42

Närliggande objekt: NGC 5893, NGC 5894, NGC 5896, NGC 5897

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.