eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5911

NGC 5911
Objekt NGC 5911 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5911 - galaxie v súhvezdí Had
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.8'
veľkosť: V=13.9m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h20m18.1s; Dec= 3°31'8"
RedShift (z): 0.036906
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5911: na základe množstva červeného posunu (z) - 155.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5911 : PGC 54731, MCG 1-39-19, CGCG 49-133, NPM1G +03.0475

Blízke objekty: NGC 5910-1, NGC 5910-2, NGC 5912, NGC 5913

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.