eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5915

NGC 5915
Objekt NGC 5915 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5915 - galaxie v súhvezdí Váhy
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x1.1'
veľkosť: V=12.3m; B=12.8m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h21m33s; Dec= -13°5'30"
RedShift (z): 0.007580
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5915: na základe množstva červeného posunu (z) - 32.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5915 : PGC 54816, MCG -2-39-19, UGCA 407, IRAS 15187-1254

Blízke objekty: NGC 5914B-2, NGC 5914, NGC 5916, NGC 5916A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.