eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5926

NGC 5926
Objekt NGC 5926 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5926 - galax i stjärnbild Serpentis
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.6'
magnitud: V=13.6m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 15h23m25s; Dec= 12°42'57"
rödförskjutning (z): 0.020644
Avståndet från solen till NGC 5926: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 87.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5926 : PGC 54950, MCG 2-39-26, MK 853, CGCG 77-109, 8ZW 468, IRAS 15210+1253

Närliggande objekt: NGC 5924, NGC 5925, NGC 5927, NGC 5928

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.