eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5996

NGC 5996
Objekt NGC 5996 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5996 - galaxie v súhvezdí Had
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x0.9'
veľkosť: V=12.8m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h46m58.9s; Dec= 17°53'2"
RedShift (z): 0.010998
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5996: na základe množstva červeného posunu (z) - 46.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5996 : PGC 56023, UGC 10033, MCG 3-40-39, MK 691, IRAS 15447+1802, CGCG 107-36, VV 16, Arp 72, KCPG 472B

Blízke objekty: NGC 5994, NGC 5995, NGC 5997, NGC 5998

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.