eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6093

NGC 6093
Objekt NGC 6093 sa nachádza presne v strede obrazu.

M80, NGC6093 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Škorpión
Typ: II -
Uhlové rozmery: 10.00'
veľkosť: V=7.3m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h17m2.5s; Dec= -22°58'28"
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6093: 27.4 tisíc svetelných rokov;
Iné mená objektu NGC 6093 : M 80, GCL 39, ESO 516-SC11

Blízke objekty: NGC 6091, NGC 6092, NGC 6094, NGC 6095

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.