eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 611

NGC 611
Voorwerp NGC 611 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 611 - door Henry Dreyer zei coördinaten, het object werd niet opnieuw gevonden;
in het sterrenbeeld Ceti
Type: NF -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h33m33s; Dec= -20°7'38"

Objecten in de buurt: NGC 609, NGC 610, NGC 612, NGC 613

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.