eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 62

NGC 62
Objekt NGC 62 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 62 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.8'
magnitud: V=13.2m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h17m5.3s; Dec= -13°29'11"
rödförskjutning (z): 0.021562
Avståndet från solen till NGC 62: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 91.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 62 : PGC 1125, MCG -2-1-43, IRAS 00145-1345

Närliggande objekt: NGC 61B, NGC 61A, NGC 63, NGC 64

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.