eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6239

NGC 6239
Objekt NGC 6239 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6239 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.40'x1.1'
veľkosť: V=12.5m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h50m5.2s; Dec= 42°44'23"
RedShift (z): 0.003079
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6239: na základe množstva červeného posunu (z) - 13.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6239 : PGC 59083, UGC 10577, MCG 7-35-1, CGCG 225-2, CGCG 224-105, IRAS 16484+4249

Blízke objekty: NGC 6237, NGC 6238, NGC 6240, NGC 6241

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.