eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6299

NGC 6299
Objekt NGC 6299 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6299 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.6'
veľkosť: V=14.1m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h5m4.3s; Dec= 62°27'30"
RedShift (z): 0.019860
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6299: na základe množstva červeného posunu (z) - 83.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6299 : PGC 59561, MCG 10-24-97, CGCG 299-51, NPM1G +62.0209

Blízke objekty: NGC 6297, NGC 6298, NGC 6300, NGC 6301

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.