eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 633

NGC 633
Objekt NGC 633 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 633 - galaxie v súhvezdí Sochár
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x1.2'
veľkosť: V=12.8m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h36m23.3s; Dec= -37°19'15"
RedShift (z): 0.017305
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 633: na základe množstva červeného posunu (z) - 73.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 633 : PGC 5960, ESO 297-11, MCG -6-4-56, AM 0134-373, IRAS 01341-3734

Blízke objekty: NGC 631, NGC 632, NGC 634, NGC 635

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.