eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 634

NGC 634
Objekt NGC 634 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 634 - galax i stjärnbild Trianguli
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.10'x0.6'
magnitud: V=13.0m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h38m18.6s; Dec= 35°21'53"
rödförskjutning (z): 0.016428
Avståndet från solen till NGC 634: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 69.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 634 : PGC 6059, UGC 1164, MCG 6-4-48, CGCG 521-60, IRAS 01354+3507

Närliggande objekt: NGC 632, NGC 633, NGC 635, NGC 636

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.