eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 637

NGC 637
Objekt NGC 637 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 637 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cassiopeiae
Typ: I3p -
Vinkeldimensionerna: 3.00'
magnitud: V=8.2m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h43m3s; Dec= 64°2'12"
Övriga namn på objektet NGC 637 : OCL 329

Närliggande objekt: NGC 635, NGC 636, NGC 638, NGC 639

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.