eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 655

NGC 655
Objekt NGC 655 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 655 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S0/P -
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.9'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h41m55.1s; Dec= -13°4'57"
rödförskjutning (z): 0.029093
Avståndet från solen till NGC 655: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 122.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 655 : PGC 6262, MCG -2-5-37

Närliggande objekt: NGC 653, NGC 654, NGC 656, NGC 657

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.