eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 672

NGC 672
Objekt NGC 672 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 672 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 6.00'x2.4'
veľkosť: V=10.9m; B=11.5m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h47m54s; Dec= 27°25'58"
RedShift (z): 0.001431
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 672: na základe množstva červeného posunu (z) - 6.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 672 : PGC 6595, UGC 1256, MCG 4-5-11, CGCG 482-16, IRAS 01450+2710, VV 338, KCPG 40B

Blízke objekty: NGC 670, NGC 671, NGC 673, NGC 674

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.