eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 704-2

NGC 704-2
Voorwerp NGC 704-2 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 704-2 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Andromedae
Type: C -
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.4'
omvang: V=14.6m; B=15.6m
De helderheid van het oppervlak: 12.5 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h52m38s; Dec= 36°7'28"
roodverschuiving (z): 0.015778
De afstand van de zon tot NGC 704-2: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 66.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 704-2 : PGC 6945, CGCG 522-33

Objecten in de buurt: NGC 703, NGC 704-1, NGC 705, NGC 706

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.