eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 728

NGC 728
objekt NGC 728 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 728 - tre stjerner i stjernebildet Piscium
Typen: *3 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t55m1.5s; Dec= 4°13'22"

Naboobjekter: NGC 726, NGC 727, NGC 729, NGC 730

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.