eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7323

NGC 7323
Objekt NGC 7323 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7323 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x1.1'
veľkosť: V=12.9m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h36m53.5s; Dec= 19°8'40"
RedShift (z): 0.018656
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7323: na základe množstva červeného posunu (z) - 78.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7323 : PGC 69311, UGC 12108, MCG 3-57-25, CGCG 452-34, KAZ 228, KCPG 569A, IRAS 22344+1853

Blízke objekty: NGC 7321, NGC 7322, NGC 7324, NGC 7325

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.