eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 745-2

NGC 745-2
Voorwerp NGC 745-2 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 745-2 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridani
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 0.70'x0.3'
omvang: V=14.0m; B=15.0m
De helderheid van het oppervlak: 12.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h54m11.4s; Dec= -56°41'7"
roodverschuiving (z): 0.020781
De afstand van de zon tot NGC 745-2: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 87.8 Mpc;
Andere namen van het object NGC 745-2 : PGC 95386, ESO 152-32, AM 0152-565

Objecten in de buurt: NGC 745-1, NGC 745-3, NGC 746, NGC 747

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.