eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 751

NGC 751
Objekt NGC 751 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 751 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x1.2'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h57m33.1s; Dec= 33°12'9"
RedShift (z): 0.017185
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 751: na základe množstva červeného posunu (z) - 72.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 751 : PGC 7370, UGC 1431, MCG 5-5-35, CGCG 503-62, KCPG 46B, KUG 0154+329, 6ZW 123, Arp 166, VV 189

Blízke objekty: NGC 749, NGC 750, NGC 752, NGC 753

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.