eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7682

NGC 7682
Objekt NGC 7682 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7682 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x1.1'
veľkosť: V=13.2m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h29m3.8s; Dec= 3°32'2"
RedShift (z): 0.017140
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7682: na základe množstva červeného posunu (z) - 72.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7682 : PGC 71566, UGC 12622, MCG 0-59-47, CGCG 380-62, Arp 216, VV 329, NPM1G +03.0615

Blízke objekty: NGC 7680-2, NGC 7681, NGC 7683, NGC 7684

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.