eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7683

NGC 7683
objekt NGC 7683 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7683 - galakse i stjernebildet Pegasi
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.90'x0.9'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.5m; B=13.6m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t29m3.8s; Dec= 11°26'43"
Rødforskyvning (z): 0.012429
Avstand fra solen til NGC 7683: basert på redshiftverdien (z) - 52.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7683 : PGC 71565, UGC 12623, MCG 2-59-48, CGCG 431-74, KARA 1020

Naboobjekter: NGC 7681, NGC 7682, NGC 7684, NGC 7685

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.