eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 769

NGC 769
Objekt NGC 769 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 769 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=12.9m; B=13.6m
Jas povrchu: 11.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h59m35.8s; Dec= 30°54'35"
RedShift (z): 0.014737
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 769: na základe množstva červeného posunu (z) - 62.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 769 : PGC 7537, UGC 1467, MCG 5-5-37, CGCG 503-66, IRAS 01567+3040, ARAK 70, KUG 0156+306B

Blízke objekty: NGC 767, NGC 768, NGC 770, NGC 771

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.