eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7783C

NGC 7783C
Voorwerp NGC 7783C bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

7783C - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Piscium
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 0.20'x0.2'
omvang: V=15.4m; B=16.3m
De helderheid van het oppervlak: 11.7 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h54m13.8s; Dec= 0°21'25"
roodverschuiving (z): 0.027169
De afstand van de zon tot NGC 7783C: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 114.8 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7783C : PGC 72810, HCG 98C

Objecten in de buurt: NGC 7782, NGC 7783D, NGC 7783A, NGC 7783B

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.