eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 8

NGC 8
Objekt NGC 8 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 8 - två stjärnor i stjärnbild Pegasi
Typ: *2 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h8m45.3s; Dec= 23°50'19"

Närliggande objekt: NGC 6, NGC 7, NGC 9, NGC 10

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.