eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 824

NGC 824
Objekt NGC 824 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 824 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x1.2'
veľkosť: V=13.1m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h6m53.2s; Dec= -36°27'12"
RedShift (z): 0.019380
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 824: na základe množstva červeného posunu (z) - 81.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 824 : PGC 8068, ESO 354-37, MCG -6-5-28

Blízke objekty: NGC 822, NGC 823, NGC 825, NGC 826-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.