eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 839

NGC 839
Objekt NGC 839 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 839 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S0/P -
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.7'
magnitud: V=13.1m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h9m42.9s; Dec= -10°11'0"
rödförskjutning (z): 0.012922
Avståndet från solen till NGC 839: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 54.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 839 : PGC 8254, MCG -2-6-34, Arp 318, HCG 16D, IRAS 02072-1025

Närliggande objekt: NGC 837, NGC 838, NGC 840, NGC 841

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.