eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 844

NGC 844
objekt NGC 844 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 844 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: C -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.1m; B=15.1m
Overflate lysstyrke: 12.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t10m14.3s; Dec= 6°3'0"
Rødforskyvning (z): 0.015090
Avstand fra solen til NGC 844: basert på redshiftverdien (z) - 63.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 844 : PGC 8291, CGCG 413-52

Naboobjekter: NGC 842, NGC 843, NGC 845, NGC 846

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.